Specialisaties

Naast de reguliere huisartsgeneeskundige taken is de praktijk gespecialiseerd in een aantal geneeskundige handelingen en chirurgische ingrepen.

Onder andere:

 • Kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van vlekjes en bultjes

 • Sterilisatie bij de man

 • Plaatsen van een spiraal bij de vrouw

 • Plaatsen van een implanon bij de vrouw (vorm van anticonceptie)

 • Het intapen van enkels

 • Therapeutische injecties in gewrichten

Bovengenoemde handelingen worden verricht door de huisarts.

De assistente verricht naast de veel voorkomende taken zoals oren uitspuiten en bloeddruk meten ook een aantal specifieke taken.

Onder andere:

 • 24-uurs bloeddruk meting

 • Echo doppler, dit is een onderzoek naar de doorbloeding van de bloedvaten in de benen

 • Een ECG, oftewel een hartfilmpje

 • Een gehoortest

 • Het maken van een uitstrijkje bij de vrouw

 • CRP meting, dit is de ontstekingswaarde in het bloed.