Verklaring eigen huisarts

Het gebeurd weleens dat de huisarts het verzoek krijgt om een verklaring af te geven over het medisch welbevinden van een patiënt, ook wel een 'briefje van de huisarts' genoemd. Voor patiënten uit onze eigen praktijk is het niet mogelijk een briefje op te stellen.Wij handelen hierbij volgens de regels die het 'KNMG', de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

Voor uitleg hierover verwijzen wij u graag naar de website van het 'KNMG'

U kunt hier ook een brief downloaden met uitleg. Deze kunt u eventueel aan de instantie afgeven die een verklaring van u vraagt.

Het is eventueel wel mogelijk dat de assistente een uitdraai van uw dossier maakt.
Hier zijn kosten aan verbonden. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de volgende link op de website van het 'KNMG'.