Spoedgevallen

Bij spoedgevallen tijdens de praktijktijden (8.00 uur - 17.00 uur) belt u met:  
026-495 20 00 en kies optie 1 in het keuzemenu

De spoedlijn is alleen bedoeld voor situaties waarbij direct medische hulp noodzakelijk is. 

Voor spoedgevallen buiten openingstijden van de huisartsenpraktijk, belt u met de Huisartsendienst Arnhem. Telefoonnummer 0900 1598.De Huisartsendienst Arnhem is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend. In het weekend en op feestdagen is de Huisartsendienst Arnhem ook overdag bereikbaar.

In onze regio zijn drie huisartsenposten; in Arnhem-Zuid, Velp en Zevenaar. De huisartsenposten Arnhem-Zuid en Zevenaar zijn om 23.00 uur gesloten. Patiënten die tijdens de nachtelijke uren (van 23.00 – 08.00 uur) op een consult van een huisarts zijn aangewezen, worden bij de Huisartsenpost Velp uitgenodigd. Hier is tevens de dienstapotheek gevestigd om eventueel voorgeschreven recepten af te geven.

Voor meer informatie bezoek de website van de CHRA